zbiorka

opatowska7

zbiorka

zbiorka

Polecamy
Przeka?? Tw??j 1% dla naszego OPP. Bezp??atnie wype??nij i wy??lij PIT przez internet w e-pity 2010: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39


zbiorka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

  Od 21 kwietnia 2004 r. jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego


KRS 0000040513


Nasze konto bankowe 44124027861111001068322785


Wpłaty z zagranicy  PL44124027861111001068322785 Kod SWIFT : PKOPPLPW

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia "TRATWA"

 

Zmiana konta nastąpiła od 01.07.2016

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia


Nasz Facebook Link
Pompowanie dla Zosi
Podjęliśmy wyzwanie

Link

Zajęcia Zawieszone
www_t1.jpg


91087645_672528326891789_5290542196976517120_o_t1.jpg
92356419_683241252487163_5013155578160087040_o_t1.jpg
94880704_3037531106267042_8311489504263274496_o_t1.jpg

96425329_3068548236498662_256090783688425472_o_t1.jpg


Wesołego Alleluja
kartka12_t1.jpg


Maseczki część druga
Szycie maseczek ochronnych nabiera tempa

img_20200402_081747_t1.jpg


Maseczki
W WTZ TRATWA w Sandomierzu ul.Zawichojska 13
Pracownicy szyją maseczki ochronne .
To bardzo proste zajmuję kilka minut . Wystarczy mieć maszynę i dobre chęci.
Mamy potrzebne materiały , fizelinę , nici oraz wzór maski

img_20200323_092807_t1.jpg

img_20200323_092808_t1.jpg


1 %

baner_traytwa1_t1.jpg

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zapraszamy do obejrzenia gallerii.
>>Tutaj<<
"Szukamy Nikifora"
Dnia 1grudnia mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wernisażu prac i rozdaniu nagród VII Edycji Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej "Szukamy Nikifora" organizowanego przez firmę "Arche" i Fundację Leny Grochowskiej. Jesteśmy dumni z tego, że nasze dwie uczestniczki WTZ " TRATWA" uzyskały wyróżnienia i nagrody za wykonane prace. Wyróżnienie uzyskały: Jadwiga Nawodzińska za pracę pt : " Ptasie aniołki" oraz Anna Gajda za pracę" Magia leśnego zakątka"
Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej " Szukamy Nikifora" ma na celu propagowanie sztuki amatorskiej oraz twórców z kręgu sztuki naiwnej, którzy wykształcili swój sposób obrazowania świata nie mieszczący się w naukowych schematach. Dzięki czemu prace te są orginalne, ciekawe i kolorowe. Mają w sobie wiele emocji i piękna.
img_3214_t1.jpg

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zapraszamy do obejrzenia gallerii.
>>Tutaj<<


Współpraca z Urzędem Skarbowym w Sandomierzu 2018
W dniu 15.03.2018 w naszej placówce dzięki uprzejmości Urzędu Skarbowego w Sandomierzu osoby niepełnosprawne, ich rodzice i pracownicy WartsztaruTerapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "TRATWA" mogli rozliczyć się z podatków za rok 2017. Odwiedziło nas 25 osób. Serdecznie dziękujemy za pomoc i dobrą współpracę.


img_0075_t1.jpg


img_0079_t1.jpg


Bruksela
Prace wykonane na pracowni ceramicznej zostały przekazane jako prezenty dla gości ambasady polskiej w Brukseli.
dsc_0082_t1.jpg

dsc_0084_t1.jpg


Wizyta Dyrektora PFRON i Wręczenie Nagród
25 października mieliśmy zaszczyt gościć dyrektora PFRON pana Andrzeja Michalskiego który przyjechał wręczyć nagrody w postaci karty płatniczej dla Marcina Tetra i Anny Gajdy .
img_0759_t1.jpg


Praca Anny Gajdy osiągnęła również wyróżnienie w konkursie Ogólnokrajowym .

img_0814_t1.jpg


Stanowisko Kierowników WTZ w sprawie proponowanych zmian w Rozporządzeniu o Warsztatach Terapii Zajęciowej w Programie za życiem.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiamy stanowisko Kierowników WTZ woj.świętokrzyskiego w sprawie proponowanych zmian w Rozporządzeniu o Warsztatach Terapii Zajęciowej w Programie za życiem.
Proszę Państwa lektura jest długa ale mimo wszystko zachęcamy wszystkich do jej przeczytania i udostępniania swoim znajomym i zainteresowanym środowiskom.

Kielce 14.09.2017
Kierownicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej
Województwa świętokrzyskiego
(lista z podpisami w załączeniu)

Szanowna Pani
Prezes Rady Ministrów
Beata Szydło

(pismo otwarte)

Po zapoznaniu się i wspólnym przedyskutowaniu propozycji zmian w zakresie przepisów dotyczących funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, na spotkaniu kierowników WTZ województwa świętokrzyskiego w dniu 31.08.2017 roku oraz po wysłuchaniu argumentów przedstawionych na konferencji, która w ramach konsultacji społecznych odbyła się 5.09.2017 roku w Kielcach, zwracamy się do Pana z prośbą
o zapoznanie się z naszymi odniesieniami do ?Propozycji zmian w zakresie Warsztatów Terapii Zajęciowej? oraz sugestiami mogącymi przyczynić się do jeszcze lepszego funkcjonowania wtz-tów. Jednocześnie z przykrością stwierdzamy, że do tej pory nie otrzymaliśmy całościowego projektu zmian rozporządzenia dotyczącego Warsztatów Terapii Zajęciowej, a jedynie krótkie propozycje zmian w zasadach funkcjonowania WTZ spośród których wiele budzi nasz niepokój.

Z myślą o dobrej przyszłości uczestników zajęć warsztatów terapii zajęciowej oraz prowadzonych przez nas placówek stwierdzamy, że większość proponowanych zmian bardzo nas nurtuje. Jednocześnie przedstawiamy propozycje innych rozwiązań, które uważamy, że powinny zostać wzięte pod rozwagę oraz znaleźć swoje odzwierciedlenie
w nowym rozporządzeniu dotyczącym WTZ.

1. Zapis mówiący o propozycji wprowadzenia przepisu ustanawiającego obowiązek zwrotu środków PFRON w przypadku dłuższej nieobecności uczestników wtz, to zapis
z którego treścią nie możemy się zgodzić.

W przypadku niepełnosprawności z którymi mamy do czynienia wśród uczestników,
w większości to niepełnosprawności o charakterze sprzężonym, co często powoduje zwiększoną skłonność do różnego rodzaju infekcji. Niejednokrotnie sama niepełnosprawność predysponuje uczestnika do dłuższej absencji (np. choroba psychiczna).

Faktycznie nie funkcjonują żadne przepisy, które regulowałyby kwestie rozliczania środków publicznych przekazywanych na działalność w związku z nieobecnością uczestników WTZ, jednakże należy podkreślić, że te środki finansowe nie są poza kontrolą gdyż wchodzą
w skład budżetu WTZ, a ich wydatkowanie jest zgodne (na co wskazują systematycznie przeprowadzane kontrole) z zaplanowanym dużo wcześniej preliminarzem wydatkowania środków oraz z tzw. przesunięciami pomiędzy pozycjami preliminarza do których musi być sporządzany stosowny aneks do umowy zatwierdzony przez druga stronę umowy.

Propozycja ta budzi niepokój również dlatego, że wraz z proponowanym zwrotem środków pochodzących z budżetu PFRON prawdopodobnie ? proporcjonalnie do tej kwoty - należało będzie zwracać środki , które wtz-ty otrzymują z powiatów.

Należy sobie zadać pytanie czy tak samo dzieje się np. w szkołach i w przypadku nieobecności ucznia zwracany jest bon edukacyjny. Odpowiedź jest prosta- tak się nie dzieje. Będziemy więc mieli do czynienia z nierównym traktowaniem placówek i osób z nich korzystających.

Środki finansowe przeznaczone obecnie na działalność warsztatów wg algorytmu są bardzo niskie. Uszczuplenie tych środków spowoduje braki w budżecie, a co za tym idzie zapaść finansową wszystkich placówek, chyba że w nowych przepisach zostanie wskazany inny podmiot zobowiązany do uzupełnienia powstałych braków.

2. Akceptację naszą pozyskała część propozycji dotyczącej planowanych zmian dotyczących przeznaczenia części dochodu ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii.
Za niepraktyczny uważa się jedynie zapis mówiący o konieczności wyrażania zgody przez drugą stronę umowy na wykorzystanie części dochodu przeznaczoną na działalność wtz.
Prawidłowość wydatkowania tych środków jest sprawdzana zawsze podczas kontroli i nie zdarzyło się do tej pory, aby organ kontrolujący miał zastrzeżenia co do tej kwestii. Większość organów, które stanowią drugą stronę umowy nie ma pojęcia o tym na co w danej chwili placówce potrzebne są dodatkowe środki finansowe, pochodzące z tego wyszczególnionego konta. Uzgadnianie tego z drugą stroną umowy doprowadzi do zbędnej biurokracji i może zniechęcić wiele placówek do sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii.
Wskazane byłoby ponadto umieszenie w planowanym rozporządzeniu szczegółowej regulacji dotyczącej tej formy naszej działalności, w szczególności w odniesieniu do placówek, których organem założycielskim są instytucje budżetowe.
Warsztaty funkcjonują bowiem przy różnorodnych organach założycielskich: stowarzyszeniach, parafiach, domach pomocy, urzędach gminy, itd. Część z tych podmiotów jest, a część nie jest płatnikiem podatku VAT. Wskazane byłoby umieszenie w planowanym rozporządzeniu regulacji dotyczącej tej formy działalności, mówiące konkretnie w jaki sposób ma przebiegać dokumentowanie sprzedaży, czy konieczne jest prowadzenie kasy fiskalnej, itd. Posiadane przez nas interpretacje przepisów dotyczące tego problemu są bardzo istotne, ale nie posiadają niestety waloru formalno prawnego. Ta część naszej działalności nigdy nie została uregulowana, a przy ogólnopolskich zmianach dotyczących centralizacji podatku VAT jest niezmiernie potrzebna.

Ponadto pragniemy dodać, iż obawiamy się, że w przyszłości dotacja służąca działalności placówki może zostać pomniejszona o wspomnianą kwotę uzyskaną ze sprzedaży produktów i usług, o której przeznaczeniu decydować miałyby strony umowy
Uważamy, że w Rozporządzeniu powinien znaleźć się zapis mówiący o tym, że 50% środków dochodu ze sprzedaży produktów i usług powinno być przeznaczone na integrację społeczną uczestników, a drugie 50% na bieżącą działalność warsztatu. Decyzja o tym na co konkretnie będzie przeznaczane 50% środków ?nie integracyjnych?, powinna być podejmowana tylko i wyłącznie przez wtz-ty. To one najlepiej wiedzą na co w danej chwili należy przeznaczyć środki, a uzgadnianie tego z drugą stroną umowy (powiat) może znacznie utrudnić, a czasami wręcz zaprzepaścić możliwość realizowanych zadań chociażby ze względu na to, że na decyzję o możliwości wydatkowania tych środków niejednokrotnie będzie trzeba czekać tygodniami, a wiele
z nich może być zaopiniowana odmownie ze względów niekoniecznie uzasadnionych.

3. Jesteśmy zaniepokojeni zapisem mówiącym o zasadach kierowania, przyjmowania, powrotu osób niepełnosprawnych do wtz, tj. wprowadzenie jednej prowadzonej przez powiatowe centrum pomocy rodzinie listy kandydatów do wtz.

Zastanawia nas co było złego w dotychczas przyjętym modelu kwalifikacji uczestników, który przyjmował, że podstawą do kwalifikacji uczestnika jest orzeczenie
o niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii prowadzonej w WTZ oraz pozytywna decyzja jednostki prowadzącej.

Mamy nadzieję, że nałożenie tego dodatkowego obowiązku na powiaty rozwiąże problemy WTZ związane z brakiem kandydatów. Należy jednak tak przygotować zapis by uniknąć problemu powstawania konfliktowych sytuacji np. w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna będzie chciała skorzystać z rehabilitacji w innym niż wskazany przez powiat WTZ, do czego powinna mieć przecież pełne prawo.

4. Kolejna kwestia dotyczy propozycji wprowadzenia nowego rozwiązania wspierającego aktywizację zawodową uczestników warsztatów terapii zajęciowej - stażu rehabilitacyjnego, który oznacza nabywanie przez osobę niepełnosprawną umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą oraz umiejętności społecznych niezbędnych do wykonywania czynności zawodowych.

Domniemując, iż osoba niepełnosprawna odbywająca staż rehabilitacyjny nadal będzie uczestnikiem zajęć w warsztacie obawiamy się, że żaden pracodawca nie zgodzi się na przyjęcie stażystów bez szkolenia bhp, badań lekarskich, odzieży ochronnej i opiekuna,
a przecież zgodnie z prawem - Kodeksem Pracy osoba ta będzie pracownikiem danego zakładu pracy i musi w tym zakresie spełnić obowiązki wcześniej wymienione.

Nasuwają się wiec pytania:
? kto poniesie koszty związane z przygotowaniem i spełnieniem tych wymagań, tak aby uczestnik przystąpił do stażu oficjalnie , zgodnie z obowiązującymi przepisami?
? jak długo miałyby odbywać się staże?
? jeśli miałby prowadzić je zatrudniony w WTZ trener pracy/doradca zawodowy, jakie powinien posiadać kwalifikacje?

Zastanawia nas też czy po odbyciu stażu i spełnieniu warunków jego pozytywnego zakończenia pracodawca zatrudni taką osobę na umowę- chociażby na czas określony, ale to pytanie raczej retoryczne.

5. Jak wynika z przedstawionych propozycji przy warsztatach mają powstać kluby absolwenta dla osób, które podjęły pracę na wolnym rynku. Kluby mają służyć dalszemu wsparciu naszych byłych podopiecznych. Podoba się nam ta propozycja i jak najbardziej przychylając się do niej prosimy o odpowiedź na pytania :
? w jakich godzinach kluby te miałyby funkcjonować ? ( W wielu WTZ-tach nie ma możliwości aby nie były to godziny pracy WTZ)?
? kto ma być w nich zatrudniony (prowadzić zajęcia) i kto będzie finansował wynagrodzenie takiej osoby?
? kto zapewni transport dla klubowiczów szczególnie w przypadkach, gdy wtz znajduje się na wsi w dużym oddaleniu od miast?
(Kwota 200 zł, która ma być przyznana na jednego klubowicza, /informacja zasłyszana na odbytych już konferencjach w innych województwach, jak również na tej w Kielcach),
w żaden sposób nie zrekompensuje wydatków związanych z pobytem w/w osoby w klubie, może też doprowadzić do chaosu i bałaganu organizacyjnego w placówkach).

6. Propozycja dotycząca wskazania warunków koniecznych dla spełnienia minimalnego standardu dostępności dla osób niepełnosprawnych - określenie źródła ich finansowania (tu wiadomość również z informacji zasłyszanych z innych konferencji - środki finansowe ponoć mają na ten cel pochodzić z urzędów marszałkowskich) - bardzo nam się podoba.
Pytania które w związku z nią nam się nasuwają to:
? jaka będzie kolejność przyznawania środków na uzupełnienie/poprawę w/w. warunków (według jakich kryteriów)?
? jaka będzie wysokość tych środków? (Czy potrzebny będzie wkład własny, itp.)

Niestety musimy podkreślić to, że obawiamy się, iż określenie takich wymagań może przyczynić się do powstania zagrożenia likwidacji niektórych warsztatów
(np. funkcjonujących w zabytkowych budynkach, czy w ?jeszcze? nie zabytkowych, ale starych obiektach, których modernizacja może być bardzo kosztowna, bądź wręcz niemożliwa, a nie będzie szansy na pozyskanie lokali zastępczych).
Stąd też kolejne pytanie:
? Co stanie się w wyżej wymienionych przypadkach?

7. Odnośnie zmian doprecyzowujących przepisy w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej :
Jeżeli chodzi o kwalifikacje kadry cieszymy się że ten temat został poruszony bo najwyższy czas, aby zostało to uporządkowane, ponieważ od kiedy powstały warsztaty, czyli od 1991 roku systematycznie podnoszone są kwalifikacje i wykształcenie kadry warsztatowej poprzez kończenie studiów wyższych, posiadanie kilku kierunków studiów podyplomowych związanych z naszą codzienną pracą, czyli pracą z osobami niepełnosprawnymi.
W chwili obecnej pracownicy wtz w 98% posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej kilkunastoletni staż pracy przy minimalnych pensjach zbliżonych do minimum socjalnego .
Osobliwością w rzeczywistości warsztatowej jest fakt, że wiele osób z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i wyższym wykształceniem kończy w chwili obecnej szkoły policealne, ponieważ ?terapeuta zajęciowy? został zakwalifikowany do grupy zawodów medycznych i zostało jasno powiedziane przez organy kontrolujące wtz - iż osoby prowadzące zajęcia terapeutyczne na stanowisku terapeuta zajęciowy powinny mieć skończony taki kierunek. Dlatego prosimy, aby powstał zapis jasno określający jakie należy mieć wykształcenie - w przypadku wszystkich pracowników merytorycznych warsztatów - aby pracować w takich placówkach, a przy ewentualnych brakach, do kiedy należy je uzupełnić.

Jeśli chodzi o wskaźnik zatrudnienia kadry merytorycznej w stosunku do liczby uczestników uważamy, że zmiany są niekonieczne, gdyż obowiązujące do tej chwili świetnie się sprawdzają.

Jeżeli chodzi o zakres prowadzonej dokumentacji wskazane byłoby według nas nie tylko uszczegółowienie, ale wręcz standaryzacja, konkretnych wzorów/druków np: programów terapeutycznych, ocen, sprawozdań merytorycznych, itp. dokumentacji do której prowadzenia warsztat jest zobowiązany.
W kwestii planowanych zmian doprecyzowujących przepisy dotyczące kontroli i oceny pracy wtz uważamy, że obowiązujące obecnie przepisy doskonale się sprawdzają i nie widzimy potrzeby ich zmiany. Prosimy jedynie o doprecyzowanie tego na czym ma polegać ocena, jakie czynniki będą podlegały ewaluacji podczas oceny działalności, jakie będą kryteria tej oceny oraz w przypadku oceny negatywnej jaki podmiot będzie organem odwoławczym.

Jak sam Pan zauważył na spotkaniu w Kielcach przedstawiony przez Państwa w bardzo pobieżny, ogólnikowy i lakoniczny sposób materiał dotyczący proponowanych zmian w zakresie Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach Programu ?Za życiem? budzi wiele pytań i niejasności.

Przedstawione propozycje zmian budzą duży niepokój społeczny, eskalacji którego chcielibyśmy zapobiec. Dlatego też prosimy o odniesienie się do naszych wątpliwości i pytań. Mamy nadzieję, że nie stanie się tak, jak z pismem skierowanym do Pana 20.06.2017r., na które do chwili obecnej nie mamy odzewu i odpowiedz otrzymamy na piśmie w trybie KPA, a jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.

Jednocześnie po raz kolejny przedstawiamy nasze propozycje, które chcielibyśmy by znalazły swoje odzwierciedlenie w przygotowywanym rozporządzeniu:
1. Wzrost algorytmu o kwotę co najmniej 250zł/ m-c z coroczną waloryzacją o wskaźnik inflacji w stosunku do każdego uczestnika (zapis o waloryzacji został wykreślony z ostatniego projektu rozporządzenia);
2. Rozważenie zaliczenia pracowników WTZ do grupy zawodowej, której przysługuje dodatek za pracę w warunkach specjalnych, a co za tym idzie możliwość wcześniejszego odejścia na emeryturę.

Informujemy jednocześnie, że pismo to ma charakter otwarty i oczekujemy dyskusji na ten temat. Zostanie ono skierowane również do Pani Premier Beaty Szydło, Marszałków Sejmu i Senatu jak również wszystkich Parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej.
O zamiarach Państwa w tym zakresie poinformowana zostanie również opinia społeczna przez umieszczenie pisma o tej samej treści na stronach internetowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Z wyrazami szacunku

Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
woj. Świętokrzyskiego
(lista z podpisami w załączeniu)

1_t1.jpg

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zapraszamy do obejrzenia gallerii.
>>Tutaj<<


Twórczość WTZ w Warszawie
Stałych klientów mamy nie tylko z okolicznych miejscowości ale również w samej stolicy
poniżej przykład naszych prac prezentujących się w jednym z warszawskich lokali i mieszkań.

20170125_161053_t1.jpeg


Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zapraszamy do obejrzenia gallerii.
>>Tutaj<<


Współpraca z Urzędem Skarbowym w Sandomierzu 2017
W dniu 09.03.2017 naszej placówce dzięki uprzejmości Urzędu Skarbowego w Sandomierzu osoby niepełnosprawne, ich rodzice i pracownicy WartsztaruTerapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "TRATWA" mogli rozliczyć się z podatków za rok 2016. Serdecznie dziękujemy za pomoc i dobrą współpracę.
2757575-pit-2016-657-323_t1.jpg


Pożegnanie
dfgdfgds_t1.jpg


28.01.2017 Odszedł od nas nasz kolega, przyjaciel, uczestnik Piotr Burkowski.
Z bólem serca żegnają go pracownicy i koledzy z WTZ.


Nowy Rok
Witamy Nowy Rok pełni energii i siły , do pracy w nadchodzących miesiącach.
Czekamy z niecierpliwością co nam przyniesie .

nowy-rok-2017-w-hotelu-elita_t1.jpg


Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zapraszamy do obejrzenia gallerii.
>>Tutaj<<


Wernisaż
16.12.2016 O godzinie 11:00 odbędzie się Wernisaż Szopek Bożonarodzeniowych w MOSiR na ulicy Portowa 24.

Podziękowania Galeria Opatowska 7
koty_informacja_t1.jpg

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.10 Lat Galerii "Opatowska 7"
Galeria Twórczości Osób Niepełnosprawnych Opatowska 7 powstała z inicjatywy członków, pracowników i uczestników WTZ Przy Stowarzyszeniu "TRATWA". Od 10 lat działa jako miejsce w którym talent przekuwany jest na realne pieniądze. To miejsce gdzie rynek pokazuje jaką wartość ma praca wykonywana z sercem , zaangażowaniem , starannością dzięki czemu realizują się cele uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Aktywizacja , samodzielność ,decydowanie o sobie , personalizacja , kreatywnością , a przede wszystkim podniesiona samocena i realna praca , oto co daje nam i naszym podopiecznym zaangażowanie w codzienny trud i działanie naszej "GALERII".
311_t1.jpg

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
.


Konkurs Szopki Bożonarodzeniowe 2016
Ogłoszenie konkursu "Szopki Bożonarodzeniowe 2016"
Szanowni Państwo
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "TRATWA", przy współudziale Warsztatu Terapii Zajęciowej zaprasza do udziału w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach projektu twórczo- integracyjnego " Warsztaty Rękodzieła Wszelakiego" Do podstawowych zadań projektu należy prowadzenie wspólnych zajęć warsztatowych dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi. W konkursie mogą wziąć udział grupy integracyjne osób niepełnosprawnych i sprawnych, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, klas integracyjnych oraz innych form pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Działania te zostaną zwieńczone wystawą prac połączoną z podsumowaniem konkursu "Szopki Bożonarodzeniowe 2016" przewidziane na grudzień bieżącego roku.
Serdecznie zapraszamy
Ostateczny termin składania prac 07.11.2016
Rozstrzygnięcie konkursu dnia 10.11.2016

Przetarg wyniki
Przetarg na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych wygrała firma Renault,Dacia TANDEM Sp.z o. o. Transportowców 16, 25-801 Kielce z wynikiem 89,93%

Wsparcie dla programu NIKIFORY
chimney_t1.jpg

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Link do akcji: Link
Współpraca z Urzędem Skarbowym w Sandomierzu 2016
W dniu 16.03.2016 naszej placówce dzięki uprzejmości Urzędu Skarbowego w Sandomierzu osoby niepełnosprawne, ich rodzice i pracownicy WartsztaruTerapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "TRATWA" mogli rozliczyć się z podatków za rok 2016. Serdecznie dziękujemy za pomoc i dobrą współpracę.

Zarząd Stowarzyszenia

dsc_0044_t1.jpg

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zapraszamy do obejrzenia gallerii.
>>Tutaj<<


Rozliczenia roczne PIT 2015/2016
W dniu 16.03.2016 od godziny 9:00 przy współpracy z Urzędem Skarbowym w Sandomierzu będziemy prowadzić rozliczenie.

a1_t1.jpg20 Lat Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu TRATWA
WTZ działa na podstawie Ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jak również na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Uczestnikami WTZ mogą być osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z wpisem o konieczności korzystania z terapii zajęciowej wydanym przez PZd/sO o SN.
WTZ został utworzony przy Zakładzie Pracy Chronionej RETMAN w Sandomierzu (zakład prowadził szwalnię odzieży lekkiej i zatrudniał 200 osób). W 2001 roku nasza placówka została przejęta przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym TRATWA i do dnia dzisiejszego w takiej strukturze funkcjonuje. Przygotowania do uruchomienia placówki trwały od 21 maja 1995 tj. od podpisania umowy z WOZiRON w Tarnobrzegu (odpowiednik obecnych PCPR) do pierwszego przyjazdu uczestników na zajęcia 16.10.1995r.
Działalność rozpoczynaliśmy z 25 uczestnikami w 5 pracowniach (czynności dnia codziennego, przyrodniczej, techniczno ? stolarskiej, krawieckiej i plastycznej). Czas jednak wymusił na nas poszerzenie oferty dla osób niepełnosprawnych. Obecnie (ostatnia pracownia powstała w styczniu 2015 roku) do placówki uczęszcza 50 uczestników, funkcjonuje 10 pracowni (oprócz wcześniej wymienionych powstały: społeczna, ceramiczna, turystyczo ? sportowo - rehabilitacyjna, komputerowo ? poligraficzna, witrażowa i aktywizacji zawodowej). W WTZ zatrudnionych jest 16 pracowników.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem TRATWA 4 listopada 2006 roku na starówce sandomierskiej otworzyliśmy sklep z wyrobami naszych uczestników pod nazwą Galeria Twórczości Osób Niepełnosprawnych ? Opatowska 7?. To już 9 rok pracy galerii. Mamy stałych klientów z terenu naszego miasta i z całej Polski. Traktujemy to wydarzenie jako jedno z najważniejszych zdarzeń w naszej 20 ? letniej działalności.
Pozyskane środki ze sprzedaż wyrobów przeznaczamy na rehabilitację społeczną tj. wycieczki, wyjazdy do kina i teatru, spotkania z innymi placówkami rehabilitacyjnymi, oraz spotkania integracyjne ze społecznością lokalną. Poznaliśmy niemal cały kraj i kraje ościenne.
Od 7 lat wraz ze Stowarzyszeniem TRATWA pod patronatem Urzędu Miasta Sandomierza organizujemy Pikniki Rodzinne w których biorą udział uczestnicy WTZ ich rodziny, członkowie Stowarzyszenia, mieszkańcy Sandomierza i turyści odwiedzający nasze miasto. Piknik organizujemy na terenie Starego Miasta co pozwala na pełną integrację uczestników WTZ ze społeczeństwem. Ponadto w ramach pikniku organizowane są koncerty , konkursy i zabaw dla młodzieży i osób niepełnosprawnych, kiermasz prac uczestników WTZ oraz pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi (współpraca ze Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu) . W ubiegłym roku impreza wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców miasta i turystów, którzy skorzystali z darmowych badań profilaktycznych (około 350 osób).

Integracji ze środowiskiem służą również organizowane od 2006 roku projekty w których uczestniczą uczniowie klas integracyjnych (szkoły podstawowe i gimnazja) oraz z uczniami szkół średnich i wyższych. Od 9 - ciu lat organizujemy wernisaże wykonanych prac oraz wystawy pod hasłem ?Szopki Bożonarodzeniowe?.
W ramach pracowni komputerowo ? poligraficznej od 2009 roku prowadzimy stronę internetową. Zawiera ona całą naszą historię. Dokumentujemy na niej wszystkie zdarzenia które dotyczą działalności placówki. Między innymi dokumentujemy na niej nasze osiągnięcia artystyczne. Wykonywane prace przede wszystkim w pracowni plastycznej otrzymują nagrody nie tylko w środowisku lokalnym ale również w konkursach organizowanych przez PFRON ?Sztuka Osób Niepełnosprawnych? -2010, 2012, 2014, 2015 Fundację Unitad Way Polska ? NIKIFORY? ? 2011, 2015(2 nagrody- Nikifory i ?Sztuka bez etykiet?) czy Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ?Moje Marzenia?- 2009, 2010, 2011, 2013 ( 2 nagrody), 2014 .
Podsumowując 20 ? letnią działalność nie sposób pominąć jeszcze innych aspektów naszej pracy tj.
1. W zajęciach WTZ brało udział 142 uczestników łącznie z aktualnie uczestniczącymi. Z tej grupy 16 osób zostało zatrudnionych.
2. W tym czasie w WTZ łącznie pracowało 61 osób.
3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu i Tarnobrzegu pozwoliła na realizację staży dla osób bezrobotnych ? 23 osoby z czego zatrudniliśmy 7 osób.
4. Od 2006 roku prowadzimy praktyki studenckie dla studentów WSHP w Sandomierzu (obecnie WSHP zawiesiło swoją działalność) oraz WSZ w Sandomierzu i Tarnobrzegu dla kierunków przygotowujących przyszłych instruktorów terapii zajęciowej.
dsc_0896_t1.jpg

Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.
Zapraszamy do obejrzenia gallerii.
>>Tutaj<<

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA FILM
Link


Współpraca z Urzędem Skarbowym w Sandomierzu
W dniu 13.03.2015 naszej placówce dzięki uprzejmości Urzędu Skarbowego w Sandomierzu osoby niepełnosprawne, ich rodzice i pracownicy WTZ mogli rozliczyć się z podatków za rok 2014. Serdecznie dziękujemy za pomoc i dobrą współpracę.

Zarząd Stowarzyszenia

dsc_0029_t1.jpgBois dentelle
?Bois dentelle ? to społeczność składająca się przede wszystkim z osób, którzy posiadają tzw. statut ?zespół chorobowy bez nazwy?, czyli SWAN (ang. Syndrom Without A Name). Do tej społeczności należą również ludzie, o których wiadomo, że najprawdopodobniej lub na pewno są jedynymi zdiagnozowanymi przypadkami medycznymi w Polsce (mogą jednak mieć ?swoją kopię? na świecie)


rzadkiechorobyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy_t1.jpg


Kliknij w zdjęcie aby powiększyć.W załączniku wersja do wydruku:

1% - Dziękujemy
''Człowiek niech będzie szlachetny, pomocny bliźnim, dobry!
Bo tylko wtedy jest inny od wszystkich znanych nam istot.''
- Johann Wolfgang Goethe


W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ?Tratwa?
i całej społeczności WTZ składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przekazali 1% podatku. Otrzymane środki pozwolą zaspokoić najpilniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych, ich rodzin.
Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka, ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności, współczucia oraz solidarności międzyludzkiej.


V Spartakiada
Dnia 29 sierpnia 2012 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu po raz piąty zorganizował ?V Spartakiadę Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Świętokrzyskiego? na Stadionie Miejskim w Sandomierzu. Dwanaście Środowiskowych Domów Samopomocy z Województwa Świętokrzyskiego podjęło się zmagań sportowych. Wśród licznej grupy kibiców wspierających zawodników spartakiady znaleźli się również uczestnicy naszego Warsztatu. Nasza obecność zaowocowała prezentem w postaci trójkołowego roweru przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, za co serdecznie dziękujemy.

ura_3657_t1.jpg


Ogólnopolski konkurs plastyczny
Każdy kto choć przez krótką chwilę miał przyjemność zagościć w naszych warsztatach z pewnością poznał Agnieszkę Artwik a także chcąc nie chcąc zapoznał się z jej twórczością. Aga rysuje, maluje, wycina i rzeźbi na czym się tylko da, zaś motywem przewodnim jej twórczości a zarazem jedynym są konie. Chyba nie ma takiej pracowni gdzie nie znalazłby się jakiś konik ?hand and made by Agnieszka Artwik?.

Jedną z jej prac zatytułowaną ?Zebry?, szczególnie doceniło jury ogólnopolskiego konkursu plastycznego zorganizowanego przez PFRON pt. ?Piękno natury?. Na etapie wojewódzkim zajęła II miejsce, natomiast na etapie ogólnopolskim zaszczytne I miejsce i nagrodę w wysokości 6000 tyś zł w kategorii rysunek i grafika. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


?Śpieszmy się kochać ludzi..."
?Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą?.?
ks. Jan Twardowski

19 sierpnia 2014r. pożegnaliśmy naszego przyjaciela Pana Jana Satucha wiceprezesa Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu ?Tak dla transplantacji?, od lat współpracującego zarówno ze Stowarzyszeniem ?Tratwa? jak i z Warsztatami Terapii Zajęciowej.


Wybory do Parlamentu Europejskiego
25.05.2014 jak wszystkim powszechnie wiadomo odbyły się Wybory do Parlamentu Europejskiego. Na prośbę Urzędu Miasta Stowarzyszenie ?Tratwa? zaoferowało swoją pomoc w postaci zorganizowania dowozu do Okręgowych Komisji Wyborczych. Inicjatywa ta skierowana była do osób starszych i niepełnosprawnych, które nie miały możliwości samodzielnego stawienia się na wyborach.

Współpraca z Urzędem Skarbowym w Sandomierzu
W dniu 26.03.2014 naszej placówce dzięki uprzejmości Urzędu Skarbowego w Sandomierzu osoby niepełnosprawne, ich rodzice i pracownicy WTZ mogli rozliczyć się z podatków za rok 2013. Serdecznie dziękujemy za pomoc i dobrą współpracę.

Zarząd Stowarzyszeniadsc_0013_t1.jpg

INFORMACJA
Przyjmujemy zamówienia indywidualne i grupowe na kartki okolicznościowe, pamiątki, upominki, stroiki świąteczne itd. Na prośbę klienta wystawiamy rachunek.

Nowa strona internetowa
W dniu 28.09.2011 zmienił się adres strony internetowej Stowarzyszenia Tratwa. Wszystkie wywołania starego adresu tj. www.stowtratwa.w.interia.pl (oraz wszystkie podstrony starego adresu)będą automatycznie przekierowane na nowy adres www.stowtratwa.pl. Wraz z nowym adresem strona otrzymała nowy wygląd oraz układ informacji. Mamy nadzieję, że nowa strona przypadnie Państwu do gustu. Jeżeli zauważą Państwo błędy lub mają sugestię dotyczące funkcjonowania strony, prosimy o kontakt E mail : krystian@stowtratwa.pl

Błąd obrazka! Błąd obrazka! Błąd obrazka! Błąd obrazka! Błąd obrazka! Błąd obrazka!