zbiorka

opatowska7

zbiorka

zbiorka

Polecamy
Przeka?? Tw??j 1% dla naszego OPP. Bezp??atnie wype??nij i wy??lij PIT przez internet w e-pity 2010: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39


zbiorka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Działaność1. Ochrona interesów i praw osób niepełnosprawnych oraz równość ich szans w każdej dziedzinie życia.

2. Pomoc niepełnosprawnym w:

A.Uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających aktywność zawodową.

B.Podejmowaniu zatrudnienia na stanowiskach pracy chronionej i innej.

C.Rehabilitacji zawodowej, zdrowotnej i społecznej.

D.Rozwiązywaniu problemów życiowych.

3. Kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie wobec niepełnosprawności.

4. Inicjowanie i tworzenie rozwiązań wspomagających integrację osób niepełnosprawnych i zdrowych.

5. Reprezentowanie praw i interesów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin wobec władz państwowych, samorządowych, wobec organizacji społecznych, politycznych oraz podmiotów gospodarczych i zrzeszeń. Stowarzyszenie realizuje wytyczone cele przez:

a.współpracę z samorządami i administracja rządową i udział członków Stowarzyszenia w pracy organów,

b.współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów stowarzyszenia,

c.współpracę ze szkołami, Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi oraz Sądami Rodzinnymi i dla Nieletnich,

d.prowadzenie działalności wydawniczej,

e.prowadzenie działalności informacyjnej za pośrednictwem środków masowego przekazu,

f.organizowanie szkoleń, zebrań, konferencji , konkursów, wystaw oraz zespołów aktywności społecznej,

g.organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych oraz imprez o charakterze integracyjnym,

h.prowadzenie poradnictwa prawnego i zawodowego,

i.prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych , umożliwiających zdobycie środków na realizacje celów statutowych.


Błąd obrazka! Błąd obrazka! Błąd obrazka! Błąd obrazka! Błąd obrazka! Błąd obrazka!