zbiorka

opatowska7

zbiorka

zbiorka

Polecamy
Przeka?? Tw??j 1% dla naszego OPP. Bezp??atnie wype??nij i wy??lij PIT przez internet w e-pity 2010: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39


zbiorka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Historia StowarzyszeniaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "TRATWA" w Sandomierzu zostało powołane do życia w czerwcu 2000 roku , a w dniu 31.08.2001 w Sądzie Rejonowym w Kielcach uzyskało wpis do Rejestru Stowarzyszeń. Od czasu swojego powstania współdziałało z Warsztatem Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PTH RETMAN w Sandomierzu.
W dniu 10.09.2001, decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, Stowarzyszenie podpisało umowę na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ulicy Zawichojskiej 13.

Obecnie jest to jedno z głównych działań Stowarzyszenia . W przyszłości działalność ma zostać rozszerzona o utworzenie na terenie powiatu sandomierskiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

"Tratwa" jest również organizatorem turnusów rehabilitacyjnych i wycieczek. Od 2001 roku do dnia dzisiejszego z tej formy wypoczynku, organizowanej na teranie kraju i zagranicą, skorzystało około 130 osób niepełnosprawnych .

W 2002 roku wiceprezes stowarzyszenia ukończył cykl szkoleń z zakresu zdobywania funduszu strukturalnych , co zaowocowało powstaniem programu "Sport i rekreacja 2003". Program ten został wytypowany do realizacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . W związku z tym w roku 2003 , który był Międzynarodowym Rokiem Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie zorganizowało imprezę sportowo - rekreacyjną pod hasłem "Sport i rekreacja 2003". Jej celem było pełne włączenie niepełnosprawnych w życie społeczne regionu i udowodnienie , że osoby wymagające pomocy środowiska , same też potrafią zaoferować pomoc innym.
Uczestnicy imprezy swoją aktywnością przyczynili się do wsparcia finansowego Banku Dawców szpiku kostnego Fundacji Urszuli Jaworowskiej.

O dużym zaangażowaniu Stowarzyszenia w życie i problemy społeczne środowiska świadczy także jego czynny udział w ratowaniu ludzi i ich dobytku w czasie wielkiej powodzi w roku 2001.

Dysponując fachową kadrą Stowarzyszenie pomaga w różnego typu imprezach organizowanych na terenie miasta i powiatu. W roku 2003 wspólnie z amerykańską Fundacją Joni i Przyjaciele Stowarzyszenie zorganizowało na terenie powiatu wydawanie sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. "Tratwa" jest także jednym ze współtwórców cyklicznej imprezy Szopki Sandomierz 2002 i 2003 , która dzięki licytacji wystawionych tam prac, wykonanych przez ludzi niepełnosprawnych, wspiera instytucje i osoby potrzebujące pomocy materialnej.

W ramach przeciwdziałaniu bezrobociu przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy Stowarzyszenie zatrudnia stażystów. Współpracuje także z Centrum Wolontariatu w Sandomierzu, otwierając się na ideę pracy woluntarystycznej. Udostępnia chętnie swoją placówkę dla celów dydaktyczno- edukacyjnych, dlatego w WTZ odbywają praktyki studenci Wyższej szkoły Humanistyczno - Przyrodniczej w Sandomierzu oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu. W taki sposób, przy bardzo skromnych środkach własnych, Stowarzyszenie "Tratwa" realizuje swoje cele statutowe.
Błąd obrazka! Błąd obrazka! Błąd obrazka! Błąd obrazka! Błąd obrazka! Błąd obrazka!